Türkan Turan

ORCID :
ScopusID :
ResearcherID :
DAI :
ISNI :
Ülke :
Şehir :
Üniversite : Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
E-posta :
Telefon :