Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, hakemli, açık erişimli ve yılda 3 sayı olarak Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin yayın organıdır. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler İngilizce olmalıdır. Türkçe gönderilerek kabul edilen yazıların çevirilerinin sorumlu yazar tarafından gönderilmesi gerekmektedir.

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli hemşirelik uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili yazılara açıktır. Dergi, tüm açılardan hemşireliğin gelişimine ve ulusal-uluslararası düzeyde alanla ilgili perspektife katkı sağlayan çalışmaları yayınlar. Hemşirelik konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi için uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar. Hemşire ve diğer akademisyenler, klinik araştırmacılar, tıp/sağlık profesyonelleri, öğrenciler, ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturur.

 

< >

Öne Çıkan Makaleler

< >

Kronik Hastalık Yönetimi İçin Bir Rehber: Kronik Bakım Modeli

Günümüzde kronik hastalıkların giderek yaygınlaşması, kronik hastalık kontrolü ve toplum temelli hastalık yönetimi programlarının önemini ortaya koymaktadır. Kronik hastalık yönetimi, özellikle bakımın koordinasyonu ve sürekliliğini sağ- lamada, ekip çalışmasının desteklenmesinde, kronik hastalık ba...

Yazar/lar : Kübra İNCİRKUŞ / Nursen Ö. NAHCİVAN

DOI : 10.17672/fnhd.49483